Sunday, March 22, 2015

Marching to Zion in Romanian!Acum peste 4.000 de ani, Dumnezeu i-a apărut lui Abraham în Mesopotamia și i-a spus: „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare.” Abraham l-a ascultat pe Domnul și a mers pe pământul promis al Canaanului, unde a trăit împreună cu fiul său Isaac și cu nepotul său, Iacob, care mai târziu s-a numit „Israel”.

Israel și cei 12 fii ai săi au ajuns în Egipt din cauza foametei din Canaan și s-au înmulțit, devenind un popor puternic. Egiptenii s-au simțit amenințați de puternicul popor al lui Israel, care trăia printre ei, astfel încât i-au înrobit și le-au făcut viața amară prin asuprire cruntă. După 430 de ani în Egipt, au fost dezrobiți de Moise, apoi au traversat Marea Roșie și au ajuns în Arabia, unde au primit legile lui Dumnezeu pe Muntele Sinai.

Generației de israeliți care a părăsit Egiptul cu Moise nu i s-a permis să pășească pe tărâmul promis din cauza faptului că nu credeau în Dumnezeu. Astfel, s-au văzut nevoiți să pribegească în pustiu timp de 40 de ani, până s-a ivit o nouă generație care credea în Domnul și a intrat pe pământul promis cu Iosua.

Timp de aproape 400 de ani, cele 12 triburi ale Israelului au fost conduse de Judecători, după legea lui Moise. Când au vrut să aibă un rege, precum toate celelalte popoare, Dumnezeu l-a numit pe Saul să le fie rege. Saul a domnit peste aceștia timp de 40 de ani, urmat de Regele David, care a domnit timp de 40 de ani, și de fiul lui David, Solomon, care a domnit 40 de ani. În timpul domniei lui Solomon, regatul Israelului a atins perioada sa de glorie, și s-a construit primul templu, însă inima lui Solomon s-a întors de la Domnul la bătrânețe. Astfel, Domnul i-a spus că 10 dintre triburile sale nu aveau să fie conduse de fiul său.

După moartea lui Solomon, regatul Israelului s-a dezbinat, iar cele 10 triburi din nord au fost conduse de un șir de regi cumpliți, care nu se trăgeau din David și Solomon. Acest regat din nord și-a păstrat numele de Israel și în cele din urmă capitala sa a fost Samaria. Regatul mai mic, din sud, a fost cunoscut sub numele de Iudeea, având drept capitală Ierusalimul, și a fost condus de descendenții lui David. Începând cu Cartea a doua a regilor 16, cei din regatul de sud au fost cunoscuți sub numele de iudei, după denumirea regatului, Iuda.

Din cauza faptului că regatul Israelului de nord era un regat păcătos, a fost cucerit de asirieni. Israeliții care au rămas s-au amestecat cu națiunile păgâne care i-au cucerit și au ocupat pământul. Aceștia au fost cunoscuți mai târziu sub numele de samariteni, iar cele 10 triburi ale Israelului de nord nu au mai fost niciodată una și aceeași națiune.

Regatul din sud, Iuda, a fost cucerit, fiind integrat în Babilon, drept pedeapsă pentru că iudeii slujeau altor zei, iar templul a fost distrus. Însă după 70 de ani, iudeii s-au întors în Iudeea, au reconstruit templul la Ierusalim și au fost păstoriți în continuare de regi care se trăgeau din David.

În perioada în care a trăit Cristos, Iuda era cunoscută sub numele de Iudeea și se afla sub dominație romană. Iisus Hristos și apostolii săi au răspândit cuvântul Domnului în tot cuprinsul Iudeei, având grijă de oile pierdute ale Israelului. După 3 ani și jumătate de propovăduire, iudeii l-au respins pe Iisus ca Mesia și l-au convins pe guvernatorul roman să îl răstignească. După 3 zile, Iisus s-a ridicat din morți și li s-a arătat viu apostolilor înainte de a se ridica la cer la dreapta Tatălui.

La puțin timp după răstignire, Iisus a profețit că, drept pedeapsă pentru faptul că l-au respins, Ierusalimul va fi pârjolit, templul va fi distrus, iar iudeii vor fi duși în sclavie în toată lumea. Această profeție s-a îndeplinit în 70 d.Hr., când viitorul împărat roman Titus a cucerit Ierusalimul. Timp de peste 1.800 de ani, iudeii au rămas risipiți pretutindeni în lume.

Apoi, în 1948, s-a întâmplat imposibilul. A fost înființat Statul Israel, iar iudeii au pus stăpânire din nou pe tărâmul promis. Mulți creștini au calificat acest lucru drept un miracol și o binecuvântare de la Dumnezeu. A fost oare chiar o binecuvântare de la Dumnezeu sau au lucrat de fapt forțe necurate? Acest film conține răspunsul.

No comments: